2018-11-07

Tam Metin Bildiri Gönderme TarihiSözlü Bildirileri kabul olan yazarlar Tam Metin Bildirilerini 12 Kasım 2018 tarihine kadar "WORLD" formatında utuc2018@nku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü ve Poster Bildiriler mutlaka İngilizce hazırlanmalı.

Tam Metin Bildiriler "Times New Roman" yazı karakteriyle yazılmalı; Harf boyutu 10 Punto; Metin Her İki Yana Yaslı olarak düzenlenmeli ve 1500 kelimeyi geçmemelidir.

Sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olarak hizalanmalı.

Kaynakça metin içerisinde değil, metin sonunda belirtilmeli.

Tam Metin Bildiriler yapılandırılmış olmalı. Giriş ve Amaç, Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

  • Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri veya problem tanımlanmalıdır.
  • Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler/hayvanlar, tedavi ve girişimler tanımlanarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemleri ve etik kurul onayı belirtilmelidir.
  • Bulgular: Açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlaka içermelidir.
  • Tartışma ve Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

Posterler elektronik (e-poster) olarak 1081 x 1918 piksel boyutlarında JPEG formatında hazırlanmalıdır. Çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır.

Poster bildiriler son şekliyle 12 Kasım 2018 tarihine kadar utuc2018@nku.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Ayrıca yazarlar poster sunumlarını elektronik ortamda yanlarında da bulundurmalıdırlar.