KONGREYE GÖNDERİLEN BİLDİRİLER

  • 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiş bildiriler, kongremize kayıt yaptırmak ve sunulmak şartıyla kongre kitapçığında yer alacaktır.
  • Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılmış sözlü veya poster sunumu şeklinde kabulüne Hakem Kurulu karar verir.
  • Kongremiz hakemli bir etkinlik olup, bildiri kabulü hakemlerin değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

  • Bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu üzerinden Bilimsel Kurul Başkanı’na iletilmek üzere ilan edilen kriterlere ve son gönderim tarihine uygun olarak sisteme yüklenecektir.
  • Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemini tamamlamış olmalıdır.
  • Yazarlar bildirilerinin “sözlü” veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler ancak Hakem Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.
  • Hakem Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu karara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.