KONGREYE GÖNDERİLEN BİLDİRİLER

 • 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiş bildiriler, kongremize kayıt yaptırmak ve sunulmak şartıyla kongre kitapçığında yer alacaktır.
 • Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılmış sözlü veya poster sunumu şeklinde kabulüne Hakem Kurulu karar verir.
 • Kongremiz hakemli bir etkinlik olup, bildiri kabulü hakemlerin değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır.
 • Bildiriler kongreye kabul ediltidketn sonra, baskı için web sayfamıza eklenecek veya yazarlara e-posta ile gönderilecek şablona uygun olarak tekrar istenecektir.

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu üzerinden Bilimsel Kurul Başkanı’na iletilmek üzere ilan edilen kriterlere ve son gönderim tarihine uygun olarak sisteme yüklenecektir.
 • Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemini tamamlamış olmalıdır.
 • Yazarlar bildirilerinin “sözlü” veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler ancak Hakem Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hakem Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu karara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.
 • Bildiri özeti (Başlık, Yazarlar ve Kurum İsimleri Hariç) toplam 250 kelimeyi, tam metin bildiri 1500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet / Tam Metin Bildiriler yapılandırılmış olmalı. Giriş ve Amaç, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri veya problem tanımlanmalıdır.
  • Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler/hayvanlar, tedavi ve girişimler tanımlanarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemleri ve etik kurul onayı belirtilmelidir.
  • Bulgular: Açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlaka içermelidir.
  • Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve sonuçların önemi vurgulanmalıdır.
 • Özet / Tam Metin Bildiriler "Times New Roman" yazı karakteri, 10 Punto ve Her İki Yana Yaslı olarak yazılmalı.
 • Sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olarak hizalanmalı.
 • Kaynakça metin içerisinde değil, metin sonunda belirtilmeli.
 • Özet / Tam Metin Bildiriler mutlaka İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Derlemeler kabul edilmeyecektir.