SÖZLÜ BİLDİRİLER ve POSTERLER

 • Sözlü bildiriler, 7 (yedi) dakika sunumu takiben 3 (üç) dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Posterler elektronik (e-poster) olarak 1081 x 1918 piksel boyutlarında JPEG formatında hazırlanmalıdır. Çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır.
 • Yazarlar poster sunumlarını elektronik ortamda yanlarında bulundurmalıdırlar.
 • Poster sahiplerinin bildirilen tarih, saat ve yerde sunumları süresince posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
 • Sözlü bildiri ve posterler İngilizce olarak hazırlanacaktır. Katılımcılar sözlü sunumlarını kendi tercihlerine göre Türkçe ya da İngilizce sunabileceklerdir.
 • Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabından çıkartılacaktır.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini 30 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 • Bir (1) kongre kayıt ücreti ile 3 (üç) bildiri (sözlü / poster) sunulabilir.
 • Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
 • Kongre için hazırlanan posterler elektronik panolarda görüntüleneceği için bastırılmasına gerek yoktur. Sözlü sunum ve posterlerin sisteme elektronik olarak yüklenmesi yeterlidir.
 • Yazar isim ve soyadları girildikten sonra arkalarında parantez içinde kurum adı için sayı belirtilecektir. Eğer bütün yazarlar aynı kurumda ise sayı belirtmeye gerek yoktur.
 • Belirtilen sayıdan sonra sorumlu yazarın arkasındaki sayının yanına “*” işareti konulacaktır. Çalışmadaki araştırmacıların hepsi aynı kurumda çalışıyor ise isim ve soy isminden sonra (*) koymaları yeterlidir.
 • Farklı Kurumlar Var İse

Sevgi ESKİOCAK (1*), Savaş GÜZEL (2), Eray ÖZGÜN (1)

(1) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

(2) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

 • Farklı Kurum Yok İse

Yakup ALBAYRAK (*), Murat BEYAZYÜZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

 

 • Başlık kısmını doldurmayan katılımcılarımız mutlaka başlık kısımlarını da dolduracaklardır.
 • Kabul yazısı alan katılımcılar sunacakları poster ve sözlü bildiri dosyalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Gerekli virüs taraması yapıldıktan sonra posterler elektronik panolara, sözlü sunumlar da sunum yapılacak bilgisayarlara yüklenecektir.